Lokacija

Kontaktirajte nas!

Naslov // Address

Kravanja Jure s.p. Babno 17b 3000 Celje

Telefon // Phone

++386(03)4252250

Faks // Fax

++386(03)425255


Seznam kontaktnih oseb...

ODPRAŠEVANJE V LESNI INDUSTRIJI

Firma Jure Kravanja s.p. izvaja celovite sisteme odpraševanja za lesne obrate vseh velikosti in stopenj predelave.  Praviloma moramo za vsak posamezni primer na osnovi ogleda objekta in posnetka dejanskega stanja , izvesti proračun cevovodov, ventilatorja, filtra , opredeliti požarno varnostne ukrepe – izdelati torej projekt odpraševanja.     Zelo pogost način reševanja odpraševanja iz mizarskih delavnic je s pomočjo silos-filtrov. V odvisnosti od gradbene izvedbe silosa so silos-filtri lahko kot vložek montirani v notranjosti zidanega silosa, ali pa  postavljeni kot zunanja enota na ravni plošči silosa.  Novejši način pa je uveljavljen, ker ima več rpednosti. Izveden je s pomočjo samostojnih montažnih silofiltrov, katero osnovno izvedbo v skici in specifikacijskimi tabelami najdete  v dokumentu spodaj.

Odpraševanje v lesni industriji – mini katalog (.doc) >>>

Odpraševanje v lesni industriji – mini katalog (.pdf) >>>

 

<<< Nazaj na Odpraševanje