Lokacija

Kontaktirajte nas!

Naslov // Address

Kravanja Jure s.p. Babno 17b 3000 Celje

Telefon // Phone

++386(03)4252250

Faks // Fax

++386(03)425255


Seznam kontaktnih oseb...

– Konstrukcije

Jeklene konstrukcije

Izdelujemo in montiramo jeklene konstrukcije lažje, srednje in težje izvedbe. Na leto predelamo približno 350 t jekla, kar je okoli 5% vseh jeklenih konstrukcij v Sloveniji.

Za izvedeno jekleno konstrukcijo izdelamo oz. priskrbimo veljavne A – teste in poročila, ter so pod nenehnim nadzorom pooblaščene instutucije IKM Ljubljana. Naši varilci imajo opravljen preizkus po SIST EN 2887-1, ki velja v EU. Za kvaliteto opravljenih del dajemo garancijo po uzancah, ki veljajo za tovrstno dejavnost oz. po sklenjeni pogodbi.